Ấm áp họp mặt cán bộ hưu trí UFM mừng xuân Mậu Tuất 2018  
Ấm cúng họp mặt tất niên cán bộ hưu trí UFM 2017  
UFM họp mặt Cán bộ hưu trí mừng xuân Bính Thân 2016